martes, marzo 25, 2014

A BD galega que vén

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propósito do recente informe "La industria de la historieta en España en 2013" da Asociación Cultural Tebeosfera, convidei as principais editoras de BD galegas a que fixesen un balance de 2013 e adiantasen, na medida do posible, os seus plans para 2014. O resultado é A BD galega que vén, artigo que acaba de saír publicado en Praza. Malia que hai un par de referencias non contabilizadas por Tebeosfera e que coido que si poderían engadirse á súa lista, cómpre salientar, en primeiro lugar, que si houbo un incremento do número de títulos editados en galego, pasando dos 13 de 2012 aos 20 de 2013. Mais hai que ser prudente xa que, nun sistema tan cativo coma o noso, o destino dun simple axente ten unha repercusión notable sobre o global, e iso vale tanto para un proxecto que nace coma para outro que morre. Así, case podemos dicir que a diferenza entre o pasado ano e o anterior marcárona os cinco números da revista Oink! e que se a cabeceira desaparece definitivamente (e nesas estamos) poderiamos volver de inmediato á situación anterior. Eis a consistencia da "industria" da BD galega.
 
Por non querer parecer pesimista de máis, coido que si hai unha tendencia consolidada nos últimos anos. Mal que ben xurdiron varios proxectos editoriais que teiman en que exista unha edición de cómic en galego e non parece casual que os seus catálogos, os seus plans editoriais e as súas estratexias de mercado estean claramente diferenciadas. É obvio que non hai unha acción concertada, mais o noso microsistema editorial remata por adoptar de forma natural o único aspecto posible, a dun único ente cuxos compoñentes non compiten entre si senón fronte os seus equivalentes en castelán. As forzas son tan desiguais que non me parece esaxerado dicir que a vocación das editoras galegas de BD é de pura resistencia, facerse cun pequeno oco no mercado e aspirar a amplialo lentamente, a medio prazo. O mercado do libro galego pode ser un bo espello no que mirarse.
 
Exista ou non esta mentalidade, o certo é que nos últimos anos asistimos a un aumento da produción propia e á recuperación de obras recentes de autores da terra ao tempo que clásicos indiscutibles do medio eran vertidos ao galego. O que se ten feito xa é valioso e segue vivo, mais só medrará se existe un lector que o fai posible votando. Votando co peto, claro, que é a única democracia que recoñece o mercado. Quen queira mercar BD en galego atopará este ano, se se cumpren os plans que as editoras adiantaron, unha oferta variada e prometedora, cando non de calidade contrastada (ven a imaxe que acompaña este texto?). Os títulos e os autores están no artigo. Nun ano botamos contas.

Ningún comentario: