mércores, xuño 20, 2007

Ex Machina: Realidade contra ficciónContemplando cunha certa distancia o traballo de Brian K. Vaughan percíbense nas súas obras esquemas narrativos recurrentes. A narración simultánea de feitos presentes e pasados resulta esencial nunha obra como Ex Machina na que a caracterización do personaxe protagonista, Mitchell Hundred, toma como referencia constante o seu pasado como heroe enmascarado ou mesmo vivencias de mocedade, dun xeito semellante a como se explora de maneira habitual a xuventude de Yorick en Y o último home.

Este Realidade contra ficción non é unha excepción a este respecto, presentándose no pasado persoal de Hundred algunhas das claves de interpretación do que lle acontece no presente. Como era de agardar, a trama proporciona protagonismo a personaxes que foron presentados ó lector en capítulos precedentes, no que semella un exercicio de planificación coidadosa por parte do escritor. Sen embargo, por momentos semella que a serie quere xogar a dúas cartas a un tempo, sen que remate de definirse. Pártese da idea de que Hundred abandona a súa identidade superheroica para adicarse ó cargo de alcalde de Nova Iorque e nesa premisa, na preeminencia da faceta pública do protagonista, parece basearse a trama. Non obstante, en volumes como éste a faceta política de Hundred non pasa do anecdótico, mesmo aceptando que o tratamento non pretenda ser realista (que non o é en absoluto) mentres, pola contra, os seus superpoderes pasan a un primeiro plano. O punto forte da serie radica, ó meu entender, na caracterización e especialmente na capacidade de Vaughan para escribir diálogos enxeñosos, se cadra enxeñosos de máis para resultaren naturais.

Tony Harris segue na liña que ven marcando na serie, cun alto grao de artificiosidade e estatismo a consecuencia da utilización de modelos fotográficos. Non deixa de resultar paradóxico que aquelo co que se pretende acadar máis naturalidade e realismo veña a producir exactamente o efecto contrario.

Entradas relacionadas
Ex Machina: A marca
Ex Machina: Estado de emerxencia

Ningún comentario: