xoves, abril 01, 2010

Pantasmas brancasPantasmas brancas (Planeta, 2008) é unha historia de retorno ás raíces con sesgo colonial. Tamén é un conto de soños e fantasmas, unha busca do tesouro, unha historia de amor e un reto tecnolóxico. Demasiados elementos para unha narración relativamente breve? Probablemente. O certo é que se lle poden poñer poucos peros ao labor de Apollo e Li-An, que narran con solvencia e profesionalidade, atenden a todas as tramas abertas e resolven a historia con sinxeleza. Se cadra, por non decidírense os autores a conceder preponderancia a algún dos moitos aspectos que compoñen o relato, o álbum peca finalmente dunha certa indeterminación e tamén, cecáis, dun certo desapaixoamento nas formas que termina por restarlle forza.

5 comentarios:

Li-An dixo...

Thank you for having a post about your books :-) Too bad you did not love them.

Ollo de Vidro dixo...

And how did you get here, you were not supposed to read this! I shouldn't have linked your blog! Maybe I didn't love Fantômes blancs but I truly liked it. Thank you for replying.

Li-An dixo...

If you liked it it's just enough for me :-) I hope the next one will be translated and I will LOVE it :-))

Li-An dixo...

Sorry... YOU will love it.

Ollo de Vidro dixo...

I hope so!