domingo, marzo 02, 2008

Nightwing: Un cabaleiro en BlüdhavenCando DC cómics decidiu adicarlle unha serie a Nightwing nada garantía o seu éxito. E porén, o ex–sidekick de Batman foi quen de facerse cun sitio no mercado e de manterse cunha lonxevidade que para si quererían outras cabeceiras de mellores expectativas. É difícil aventurar cal foi a clave exacta do seu éxito (entendendo como tal non unhas vendas que nunca foron espectaculares, senón a súa longa vida), pero dado que nin o personaxe nin o equipo creativo que se lle asignou tiñan un tirón espectacular, é razoable pensar que a calidade das historias tivo algo que ver.

Planeta recupera agora aquela serie en tomos mensuais. O primeiro, titulado Un cabaleiro en Blüdhaven, recolle os oito primeiros números da colección, escritos por Chuck Dixon e debuxados por Scott McDaniel. É interesante comprobar en que medida esta cabeceira é producto da época na que nace, mediados dos 90, coa industria superheroica en plena revolución noventeira (revolución que remataría devorando ós seus líderes), sendo a pegada especialmente evidente no aspecto gráfico. McDaniel recurre a moitos dos tópicos artísticos da época, con viñetas de forma irregular, corpos hipermusculados, escorzos imposibles, dentames brillantes, figuras que exceden os límites dos cadros que as conteñen, etc. E sen embargo, o resultado é moito mellor do que se podería pensar, sen sobardar o límite do absurdo e con algún momento de ousadía na composición certamente salientable.

No que atinxe ó labor de Dixon, esta obra ben pode ser un exemplo da súa profesionalidade. O escritor comprendeu que para dotar ó personaxe do carisma que se precisa para merecer cabeceira propria tiña que emancipalo do morcego. E así, traslada a Grayson a Blüdhaven, cidade satélite de Gotham creada para a ocasión e, cos seus matices, irmá pequena de aquela. Alí, dota ó personaxe dunha nova vida, ocupación, motivacións, secundarios, mesmo adversarios. Pode considerarse un proceder previsible pero a execución é impecable, directa e operativa dende o momento inicial. Polo demáis, as primeiras tramas rebosan acción e contan coa aparición estelar dalgún vello coñecido.

Xa que logo, estamos un correcto exercicio de convencionalismo superheroico que pode deparar bos momentos de aquí en adiante.

Entradas relacionadas
Nightwing Ano I

Ningún comentario: